گالری تصاویر

همکاری با تیم طب تسکینی کره شمالی، ژاپن و کشور های عربی حاشیه خلیج فارس

دکتر موسوی زاده

آموزش مراقبت معنوی از بیماران ویژه تیم طب تسکینی

دکتر سید روح الله موسوی زاده

ارتباط با ایمه جماعات برای نشر و آگاهی عموم مردم از سلامت و مراقبت معنوی

گالری تصاویر

برگزاری گروه درمانی معنوی ویژه بیماران مبتلا به سرطان

گالری تصاویر

آشنایی دانشجویان رشته های پزشکی با طب تسکینی و مراقبت معنوی

دکتر سید روح الله موسوی زاده

جلسه آشنایی با مراقبت معنوی با کارگروه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان اصفهان

گالری تصاویر

نشست های علمی با متخصصان پزشکی و دینی

دکتر سید روح الله موسوی زاده

مراقبت معنوی در منزل بیماران

گالری تصاویر

آشنایی تیم های بالینی طب تسکینی با فرایند مداخلات معنوی در بیماران

دکتر سید روح الله موسوی زاده

همکاری با روان شناسان و روان پزشکان بیماران

دکتر سید روح الله موسوی زاده

واحد مراقبت معنوی مرکز آلا اصفهان